Backman Trummer Group

News

Rauanheimo expands to Koverhar

Oy M. Rauanheimo Ab has signed a letter of intent with Port of Hanko Ltd to start a long-term cooperation. The common goal is to develop the port of Koverhar and its operations in the long term for both transit and domestic traffic and for various product segments. The goal is to start large-scale bulk […]

Lediga jobb

Oy Backman-Trummer Ab hör till KWH Logistics affärsområde, som är en del av KWH-koncernen. Affärsområdet bedriver internationell transport-, speditions- och hamnverksamhet, industrilogistik samt frys- och kyllagerverksamhet. Affärsområdets omsättning år 2017 var 162 M€ och personalantalet 440. Oy Backman-Trummer Ab är verksamt i Vasa och Karleby och företaget sysselsätter ca 40 specialister inom logistiken. Till kontoret […]

Työpaikkailmoitus

Oy Backman-Trummer Ab kuuluu KWH Logistics – liiketoimintaryhmään, joka on osa KWH-yhtymää. Liiketoimintaryhmä harjoittaa kansainvälistä kuljetus-, huolinta- ja satamatoimintaa, teollisuuslogistiikkaa sekä pakaste- ja viileävarastointia. Liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2017 oli 162 M€ ja henkilöstömäärä 440. Oy Backman-Trummer Ab toimii Vaasassa ja Kokkolassa ja yrityksessämme työskentelee noin 40 logistiikan ammattilaista. Haemme Oy Backman-Trummer Ab:n palvelukseen Kokkolaan asiakaslähtöistä […]

Työpaikkailmoitus

Kehitämme toimintaamme ja vahvistamme yhtiömme organisaatiota. Haemme nyt Kokkolaan LIIKENTEENHOITAJAA Oy Backman-Trummer Ab –konserni on osa KWH-yhtymää. Backman-Trummer -konsernin logistiset palvelut ovat voimakkaassa kasvussa eri puolella Suomea. Oy Backman-Trummer Ab toimii Vaasassa ja Kokkolassa ja yrityksessämme työskentelee noin 40 logistiikan ammattilaista. Kehitämme toimintaamme ja vahvistamme yhtiömme organisaatiota. Haemme nyt Kokkolaan LIIKENTEENHOITAJAA Harjoitamme maailmanlaajuista tavaraliikennettä. Työskentelemme suoraan […]

Lediga jobb

Vi utvecklar vår verksamhet och stärker företagets organisation. Till Karleby söker vi nu en TRAFIKLEDARE Oy Backman-Trummer Ab –koncernen är en del av KWH –koncernen. Backman-Trummers logistiska tjänster växer kraftigt runtom i Finland. Oy Backman-Trummer Ab är verksamt i Vasa och Karleby och företaget sysselsätter ca 40 specialister inom logistiken. Vi utvecklar vår verksamhet och […]

A new cargo handling record in 2014

A new cargo handling record was set by the port operation companies of Backman-Trummer Group in 2014. The total volume of cargo amounted to 11.6 million tons. The previous record, 10.6 million tons, was reached in 2013. A new cargo handling record in 2014

A new cargo handling record in 2013

A new cargo handling record was set by the port operation companies of Backman-Trummer Group in 2013. The total volume of cargo amounted to 10.6 million tons. The previous record, 10.2 million tons, was reached in 2011

Backman-trummer Group